CORONAVIRUS

P.g.a. Corona pandemien er tidsbestilling til konsultation med "tid samme dag" midlertidigt stoppet. Du kan dog stadig som regel blive vurderet samme dag, du kontakter lægehuset.

Du kan via hjemmesiden nu booke tid til videokonsultation eller telefonkonsultation ved lægen på samme måde som ved "tid samme dag". Videokonsultation kræver, at du har en smartphone, og at du har installeret App'en MinLæge,. Hvis ikke du tænker, at det kan klares med video eller telefon, skal du ringe til klinikken, så vi kan aftale, hvad du skal gøre.!!

Tidsbestilling på nettet er kun til videokonsultation eller telfon konsultation med lægen. Hvis du mener, at du har brug for undersøgelse ved læge, så skal du ringe til klinikken! 

Du må ikke møde op i klinikken uden forudgående aftale, eller hvis du har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber eller hoste eller ondt i halsen eller åndenød eller andre symptomer, der kan give mistanke om  Coronavirus (COVID-19).

Inden du ringer:

Hjælp os ved først at læse Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, og hvornår du skal kontakte læge (og hvornår du ikke behøver at kontakte læge). Klik på dette link og gå ned til "Hvis du har symptomer/er blevet syg" og læs punkt 2 og 3. 

Du skal ikke vente med at kontakte lægehuset, hvis du har andre symptomer, som du ellers ville gå til læge med (f.eks. mavesmerter, træthed, vægttab mm.). Vi kan vurdere en del på telefon eller video. Da der er ganske få patienter, som kommer til klinkken, er det sikkert nok at komme til undersøgelse, hvis det skønnes nødvendigt! Ingen med symptomer på Corona smitte får lov at komme i klinikken, og vi er selvfølgelig meget omhyggelige med at undgå smitte.

Åben konsultation til blodprøver og vaccination er suspenderet. Hvis du skønner det kan vente, så gør det, men ellers kontakt klinikken telefonisk, så vi i fælleskab kan finde ud af, hvad der er nødvendigt. 

Vi har øget personaledækning på telefonerne i det omfang det har været muligt.  Vi vil bede om alles forståelse og hensyn til at vi fokuserer vores resourcer, der hvor det er mest kritisk. 

Hvis ikke du har symptomer, men ønsker vejledning i relation til Corona pandemi, vil vi bede dig orientere dig på Sundehedsstyrelsens hjemmeside eller ringe på myndighedernes hotline på telefon 70200233

Hvis du er henvist til podning pga milde symptomer på COVID-19:

Når du er henvist af lægehuset til podning for COVID-19: 

 • OBS: Patienter uden NemID, herunder børn (0-14 år), samt børn hvor flere i familien skal testes, at de booker tid via hotline tlf. 7842 4242 (kl. 08.00 15.00). 

 • Svaret kan du selv se ved at logge ind med NemID på www.sundhed.dk og kommer desuden til lægehuset.  

 • Du kan se mere detaljeret vejledning på hjemmesiden nederst i afsnittet om Coronavirus 

 

Teststeder relevante for vores patienter 

Aarhus Universitetshospital 
corona-vagt@auh.rm.dk 

 • Kommuner: Aarhus  

 • Teststed 

 • Aarhus Universitetshospital, pode-/testteltet v. P7, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N 

 • Der findes 3 telte udenfor i parkeringsområdet: 

 1. COVID-test Telt 1 (Familie med børn u. 15 år) 

 1. COVID-test Telt 2 (Voksne/personale) 

 1. COVID-test Telt 3 (voksne/personale) 

Regionshospitalet Horsens  (ikke børn) 
rh.horsens.covidtest@rm.dk  

 • Kommuner: Horsens, Skanderborg, Odder og Hedensted  

 • Teststed: Regionshospitalet Horsens (SIC, indgang X, Sundvej 30, 8700 Horsens) 

 

Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Link til Udenrigsministeriets råd om rejser til udlandet

Link til vejledning om videokonsultation

Link til vejledning når du er henvist til COVID-19 podning