CORONAVIRUS

Mht vaccination for COVID-19, så kan vi ikke p.t. skrive dig op til det. Du vil få besked i din e.Boks eller pr brev, når du kan blive tilbudt vaccination. Se i øvrigt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Dem, der får tilbudt tidlig vaccine, er primært dem, der har så svær sygdom, at de går til behandling på sygehus. De vil blive visiteret til vaccination derfra. 

P.g.a. Corona pandemien er tidsbestilling til konsultation med "tid samme dag" midlertidigt stoppet. Du kan dog stadig blive set samme dag, hvis du kontakter lægehuset inden kl 11.00.

Vi kan vurdere en del på telefon eller video. Da der er ganske få patienter, som kommer til klinkken, er det sikkert nok at komme til undersøgelse, hvis det skønnes nødvendigt! Ingen med symptomer på Corona smitte får lov at komme i klinikken, og vi er selvfølgelig meget omhyggelige med at undgå smitte. Vi anbefaler, at du bærer mundbind og holder afstand til andre, når du kommer i klinikken. Du skal så vidt muligt møde frem alene. Evt familie, som ikke skal til lægen, bør vente ude eller i bilen. 

Du kan via hjemmesiden nu booke tid til videokonsultation eller telefonkonsultation ved lægen på samme måde som ved "tid samme dag". Videokonsultation kræver, at du har en smartphone, og at du har installeret App'en MinLæge,. Hvis ikke du tænker, at det kan klares med video eller telefon, skal du ringe til klinikken, så vi kan aftale, hvad du skal gøre.!!

Tidsbestilling på nettet er kun til videokonsultation eller telefon konsultation med lægen. Hvis du mener, at du har brug for undersøgelse ved læge, så skal du ringe til klinikken! 

Du må ikke møde op i klinikken uden forudgående aftale, eller hvis du har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber eller hoste eller ondt i halsen eller åndenød eller andre symptomer, der kan give mistanke om  Coronavirus (COVID-19).

Inden du ringer:

Hjælp os ved først at læse Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, og hvornår du skal kontakte læge (og hvornår du ikke behøver at kontakte læge). Klik på dette link og gå ned til "Hvis du får symptomer på COVID-19"

Du skal ikke vente med at kontakte lægehuset, hvis du har andre symptomer, som du ellers ville gå til læge med (f.eks. mavesmerter, træthed, vægttab mm.). 

Åben konsultation til blodprøver og vaccination er suspenderet.

  1. Du kan booke blodprøvetider via hjemmesiden.

  2. Du kan booke vaccinationstid via hjemmesiden.

Vi har øget personaledækning på telefonerne i det omfang det har været muligt.  Vi vil bede om alles forståelse og hensyn til at vi fokuserer vores resourcer, der hvor det er mest kritisk. 

Hvis ikke du har symptomer, men ønsker vejledning i relation til Corona pandemi, vil vi bede dig orientere dig på Sundehedsstyrelsens hjemmeside eller ringe på myndighedernes hotline på telefon 70200233

Klik her for Region Midt's info om COVID-19

Klik her for info om COVID test (hvem, hvordan, hvor)

 

Link til Udenrigsministeriets råd om rejser til udlandet

Link til vejledning om videokonsultation