VACCINATIONER

Rejsevaccinationer 

Forebyggende vaccinationer inkl. vejledning i malariaprofylakse i forbindelse med rejser er ikke dækket af den almindelige sygesikring.

Vi tilbyder i klinikken IKKE vejledning om forebyggelse af sygdom i forbindelse med rejser herunder malariaprofylakse og vaccination i forbindelse med rejser. Du skal selv kontakte vaccinationsklinik mhp en tid der. Der er flere muligheder, bl.a.:

Danske Lægers Vaccinationsservice

Rejsemedicnsk klinik

Se evt info og vejledning på Statens Seruminstitut 

HPV vaccination:
Du skal have 2 vaccinationer. Prisen pr. vaccine er apotekets dagspris. Dertil kommer vaccinationshonorar på 350 kr i alt for de 2 vaccinationer (betales ved første vaccination)
 
Vaccination mod lungebetændelse
Hvis du er over 65 år kan du få gratis vaccination mod lungebetændelse med Pneumovax. Hvis du er under 65 og har en kronisk sygdom, som øger riskoen i forbindelse med lungebetændelse (f.eks. KOL, astma, hjertesygdom, Diabetes mm) kan du få gratis vaccination fra efteråret 2020. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du er over 65 år og har kronisk hjertesygdom, leversygdom, nyresvigt, astma eller bronkitis kan du få tilskud til den en vaccine (Prevenar). Tal med lægen om det evt er relvant for dig. Se detaljer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Tilskuddet tildeles via det almindelige medicintilskud. Du skal blot aftale med lægen at du ønsker recept på vaccinen. Når du har hentet vaccinen skal du komme hos en af vores sygeplejersker til vaccination. Du skal ikke betale konsultationshonorar til denne vaccination
 

 

Andre vacciner

Vaccination Varighed
Centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE) 3 år
Difteri-Stivkrampe 10 år
Hepatitis A 20 år efter 2. vaccination
Hepatitis A børn under 15 år 20 år efter 2. vaccination
Hepatitis B 10 år efter 3. vaccination
Hepatitis B børn under 15 år 10 år efter 3. vaccination
Hepatitis A+B (Twinrix) som ovenfor
Hepatitis A+B (Twinrix) som ovenfor
Hepatitis A+B (Ambirix)

mindst 25 år efter 2. vacc.

Japansk hjernebetændelse Usikkert. Formentlig 1 år
Tyfus som kapsler 3 stk 1-3 år
Tyfus som injektion 3 år
Meningitis (A+C) 3 år
Penumokok (Prevenar 13 valent) 5-10 år
Pneumokok (Penumoax 23 valent) 5-10 år
Gul feber 10 år
Polio (IPV) 10 år
Influenza ca. ½ år
Influenza for alle over 65 år m.fl. ca. ½ år

  
Tilskud fra Sygeforsikringen danmark
 
Forebyggende vaccination i forbindelse med rejser er ikke dækket af den almindelige sygesikring. Sygeforsikringen danmark giver derimod tilskud til vaccinationerne.
 
Klik her for at se tilskudsregler for Sygeforsikringen danmark
 
Hvilke vaccinationer skal jeg vælge?
 
Klik her for at se hvilke vaccinationer du skal vælge