VACCINATIONER

Rejsevaccinationer

Forebyggende vaccinationer i forbindelse med rejser er ikke dækket af den almindelige sygesikring.

Vi tilbyder i klinikken IKKE vejledning og vaccination i forbindelse med rejser. 

Du skal selv kontakte vaccinationsklinik mhp en tid der. Der er flere muligheder ,bl.a.:

Danske Lægers Vaccinationsservice

Rejsemedicnsk klinik

Se evt info og vejledning på Statens Seruminstitut 

HPV vaccination:
Du skal have 2 vaccinationer. Prisen pr. vaccine er apotekets dagspris. Dertil kommer vaccinationshonorar på 350 kr i alt for de 2 vaccinationer (betales ved første vaccination)
 
Vaccination mod lungebetændelse
Hvis du er over 65 år og har KOL, diabetes eller hjertesvigt, kan du få tilskud til vaccination mod lungebetændelse med både Prevenar og Pneumovax. Hvis du er over 65 år og har kronisk hjertesygdom, leversygdom, nyresvigt, astma eller bronkitis kan du få tilskud til den en vacine (Prevenar). Se detaljer på Statens Seruminstituts hjemmeside
Der anbefales fra Sundhedsstyrelsen at vaccineres med begge vacciner, som til sammen dækker langt de fleste typer af de bakterier, der giver alvorlig lungebetændelse. 
Tilskuddet tildeles via det almindelige medicintilskud. Du skal blot aftale med lægen at du ønsker recept på vaccinen. Når du har hentet vaccinen skal du komme hos en af vores sygeplejersker til vaccination. Du skal ikke betale konsultationshonorar til denne vaccination
 
Influenzavaccination
Der er som regel gratis vaccination mod influenza til nedenstående grupper fra 1/10 til 31/12 hvert år afhængigt af om det vedtages i folketinget

  • alle over 65 år
  • førtidspensionister
  • patienter med kroniske sygdomme
  • gravide mere end 12 uger henne i graviditeten
  • svært overvægtige ( BMI over 40)
  • anden alvorlig sygdom
  • Samboende med personer der er alvorligt syge og som ikke selv kan vaccineres.

Vaccination kan aftales med sekretæren eller man kan komme til åbenthus arangementer i klinikken. Disse annonceres på hjemmesiden.
Andre der ønsker vaccination mod influenza kan få denne mod betaling. Prisen annonceres fra år til år og er i 2019: 200 kr

Vaccination Varighed
Centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE) 3 år
Difteri-Stivkrampe 10 år
Hepatitis A 20 år efter 2. vaccination
Hepatitis A børn under 15 år 20 år efter 2. vaccination
Hepatitis B 10 år efter 3. vaccination
Hepatitis B børn under 15 år 10 år efter 3. vaccination
Hepatitis A+B (Twinrix) som ovenfor
Hepatitis A+B (Twinrix) som ovenfor
Hepatitis A+B (Ambirix) mindst 25 år efter 2. vacc.
Japansk hjernebetændelse Usikkert. Formentlig 1 år
Tyfus som kapsler 3 stk 1-3 år
Tyfus som injektion 3 år
Meningitis (A+C) 3 år
Penumokok (Prevenar 13 valent) 5-10 år
Pneumokok (Penumoax 23 valent) 5-10 år
Gul feber 10 år
Polio (IPV) 10 år
Influenza ca. ½ år
Influenza for alle over 65 år m.fl. ca. ½ år

  
Tilskud fra Sygeforsikringen danmark
 
Forebyggende vaccination i forbindelse med rejser er ikke dækket af den almindelige sygesikring. Sygeforsikringen danmark giver derimod tilskud til vaccinationerne.
 
Klik her for at se tilskudsregler for Sygeforsikringen danmark
 
Hvilke vaccinationer skal jeg vælge?
 
Klik her for at se hvilke vaccinationer du skal vælge